STUDIO ARCHITEKTONICZNE
arch. Tadeusz Olgierd Rutkowski


Polska
województwo małopolskie

ul. Bandurskiego 64
31-515 Kraków
tel./fax (012) 413-90-34

osoby do kontaktu:
Tadeusz Rutkowski

zakres działalności:
Projekty gotowe budynków letniskowych, mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, usługowych, graży, zbiorników.

Rozszerzona informacja o firmie
Poczta do firmy
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej